Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Właścicielem Serwisu dzieciakizklasa.pl i jego administratorem jest Master4u Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach, ul. Obroki 57c/5 40-833 Katowice, NIP: 634-232-70-26 posiadająca adres poczty elektronicznej kontakt(at)dzieciakizklasa.pl

Serwis dzieciakizklasa.pl zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i przestrzegania poufności danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników. Serwis dzieciakizklasa.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika strony należącego do www.dzieciakizklasa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Serwis dzieciakizklasa.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych oraz adresowych klientów / użytkowników swojej strony. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

 

Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne.

 

Właściciel w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, bez dodatkowych czynności zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany formy, zakresu lub tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.

 

Jakakolwiek informacja dotycząca produktów lub usług znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.

 

Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.

 

Naruszeniem zasad będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

 

Właściciel jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia niniejszego tekstu.

Dane osobowe

W czasie korzystania ze strony dzieciakizklasa.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, telefon, miejscowość, adres e-mail.

Cookies

Podczas odwiedzin strony dzieciakizklasa.pl i żądania wyświetlenia strony dzieciakizklasa.pl, serwery automatycznie rozpoznają adres IP i nazwę domeny odwiedzającej osoby. Dane te nie ujawniają jednak żadnych informacji osobistych, a uzyskane informacje służą wyłącznie do opracowywania statystyk liczby odsłon stron i liczby różnych użytkowników odwiedzających portal.  Serwis dzieciakizklasa.pl może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer serwisu dzieciakizklasa.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.