Strona główna Rodzice Paszport czy dowód osobisty dla dziecka?

Paszport czy dowód osobisty dla dziecka?

1 1178
Paszport czy dowód osobisty dla dziecka?

Wyjazd za granicę z dzieckiem wiąże się dopełnieniem formalności urzędowych. W paszportach biometrycznych i tymczasowych nie wpisuje się już dzieci, stąd – jeśli chcemy podróżować poza granicami Polski – konieczność posiadania dokumentu tożsamości nawet kilku tygodniowego niemowlaka. Jaki dokument wyrobić dziecku – dowód osobisty czy paszport?

Dokąd chcemy wyjechać?

Oba dokumenty – zarówno dowód osobisty, jak i paszport – umożliwiają wyjazd zagraniczny. Z tą jednak różnicą, że z paszportem z zasady możemy podróżować po całym świecie (czasem konieczna jest także wiza), natomiast dowód osobisty pozwala na przekroczenie granic krajów, które są w strefie Schengen. Jeśli więc planujemy wyjechać między innymi do Niemiec, Austrii, Słowacji, Czech czy Włoch wystarczy, że wyrobimy dziecku dowód osobisty.

Dowód osobisty

Dowód osobisty dla dziecka lub paszport zostaje wydany na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

O dowód osobisty dziecka rodzice lub opiekunowie prawni wnioskują w urzędzie gminy, legitymując się własnymi dowodami osobistymi. Podczas składania wniosku wskazana jest obecność dziecka, chyba że nie ukończyło ono jeszcze 5 roku życia. Jeśli dziecko ma więcej niż 13 lat, ale nie jest pełnoletnie, może złożyć wniosek, ale w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który także będzie musiał zgodzić się na wydanie dokumentu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć także w formie elektronicznej.

Wyrobienie dowodu osobistego dziecka nie uszczupli portfela rodziców, bo za jego wydanie nie są pobierane opłaty. Dowód osobisty można odebrać w urzędzie gminy do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

– Planowaliśmy na wakacje wyjechać do Niemiec. Zdecydowaliśmy się wyrobić dzieciom dowody osobiste z kilku powodów. Po pierwsze wszelkie formalności mogłam załatwić na miejscu, bo wniosek wystarczy złożyć w urzędzie miasta. Ponadto wydanie dokumentów nie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Dokumenty mogłam odebrać przed upływem 30 dni – mówi Kasia, mama półtorarocznego Maksymiliana i siedmiolatki. – Dowody osobiste dla dzieci poza brakiem podpisu, nie różnią się od dowodu dorosłych. Starsza córka poczuła się nobilitowana faktem, że posiada podobnie jak mama, tata czy dziadkowie tak ważny dokument – dodaje.

Paszport

Wniosek o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie składają się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu córki lub syna.

Wniosek może złożyć jeden z rodziców, ale musi posiadać pisemną zgodę drugiego opiekuna prawnego, własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez notariusza lub organ paszportowy. Dziecko, które ukończyło 5 lat powinno być obecne przy składaniu wniosku. Na dokument paszportowy czeka się do 30 dni. Odebrać go może już jeden z rodziców.

O ile wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest bezpłatne, tak w przypadku paszportu dla nieletniego musimy przygotować się finansowo. Jeśli mamy jedno dziecko, które nie ukończyło 13 lat na paszport biometryczny wydamy 30 zł. Jeśli dziecko jest starsze, z portfela ubędzie nam 70 zł.

Paszport tymczasowy ważny jest na okres wskazany w dokumencie, ale najdalej 12 miesięcy. Wydawany jest na wniosek rodziców dzieciom, które nie ukończyły 5 roku życia. Stąd ich obecność nie jest obowiązkowa podczas składania formularza paszportowego – paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych dziecka – nie pobiera się od niego odcisków palców. Koszt takiego paszportu to 30 zł. Na wniosek rodziców urząd może wydać paszport biometryczny dziecku, które nie ukończyło 5 lat, ale będzie on ważny tyle, ile paszport tymczasowy – przez rok.

Dowód czy paszport?

Zestawienie dotyczy dokumentów wydawanych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

 DOWÓD OSOBISTY

 PASZPORT

Cel podróży

Strefa SchengenCały świat

 Gdzie złożyć wniosek?

Urząd gminy, właściwy dla miejsca zameldowaniaUrząd wojewódzki, właściwy dla miejsca stałego pobytu

 Opłata

 brak

30 zł – paszport dla dzieci do 13 lat oraz paszport tymczasowy
70 zł – paszport dla dzieci powyżej 13 lat

 

Ważność dokumentu

5 lat od daty wydania, jeśli dziecko nie ukończyło 5 roku życia5 lat – jeśli paszport został wydany dziecku przed 13 rokiem życia
10 lat – jeśli dowód został wydany dziecku, które ukończyło 5 lat*10 lat – jeśli paszport został wydany dziecku, które ukończyło 13 lat
Do 12 miesięcy w przypadku paszportu tymczasowego

* Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.

KOMENTARZE: 1

Dodaj komentarz