Strona główna Małe dziecko Krzyk, szlaban, pas – błędne metody wychowawcze

Krzyk, szlaban, pas – błędne metody wychowawcze

0 1299
Krzyk, szlaban, pas - błędne metody wychowawcze

Wychowanie to oddziaływanie dorosłych na dzieci. Niektóre czyny popełnione przez wychowanków, mogą wprawić opiekunów w niepożądane stany emocjonalne. Zazwyczaj wtedy ich reakcja jest nieprzemyślana. Nie ma ludzi nieomylnych. Jednak wychowawcy powinni starać się dostrzegać i eliminować popełniane błędy wychowawcze.

Błędy popełniane przez rodziców

Rodzice mają największy wpływ na dziecko. Maluch jest w nich zapatrzony. Zatem ich słowa i czyny traktuje priorytetowo. Mama i tata powinni być bardzo ostrożni w relacjach z pociechą. Stosowane przez nich błędne metody wychowawcze mogą wyrządzić wiele krzywdy. Do najczęściej popełnianych błędów można zaliczyć:

 • nadmierne chwalenie bądź ganienie dziecka
 • zajmowanie dziecka czymkolwiek, aby tylko było spokojne
 • brak reakcji na jakiekolwiek zachowanie dziecka argumentowane tym, że jest za małe, aby coś zrozumieć
 • brak okazywania dziecku, że jesteśmy dla niego oparciem i w każdej chwili może poprosić o pomoc
 • wyznaczanie dziecku zbyt wąskich lub zbyt szerokich granic
 • niekonsekwencje w swoich postanowieniach
 • nadmierna kontrola dziecka
 • nieograniczona swoboda dziecka
 • wyręczanie dziecka poprzez wykonywanie zadań, z którymi sobie nie radzi
 • stosowanie nieadekwatnego systemu kar i nagród za popełnione czyny
 • brak nauki zasad wchodzących w skład savoir-vivre
 • stawianie wysokich oczekiwań wobec dziecka
 • w przypadku rodzeństwa faworyzowanie jednego z maluchów.

Błędy popełniane przez nauczycieli

Praca nauczyciela wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Nauczyciel powinien charakteryzować się pewnymi cechami osobowości. Cierpliwość, opanowanie i wyrozumiałość przełoży się na rzetelne wykonywanie obowiązków. Jednak istnieją przypadki, kiedy nauczyciele:

 • wykazują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w wychowywanie podopiecznych
 • podchodzą do pełnionej funkcji w sposób schematyczny. Nie rozpatrują indywidualnie problemów, z jakimi borykają się wychowankowie
 • brak konsekwencji w ocenianiu uczniów
 • podczas stosowania metod wychowawczych brak uwzględnienia środowiska, z jakiego uczeń się wywodzi
 • brak umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z rodzicami uczniów
 • przedmiotowe traktowanie uczniów
 • porównywanie jednego ucznia do drugiego
 • faworyzowanie uczniów pochodzących z zamożnych rodzin
 • wyżywanie się na uczniu ze względu na konflikt z jego rodzicami

Kiedy wychowuje niania…

Rodzice z nadmiaru obowiązków czasem nie są w stanie poświęcić dziecku należytej uwagi. Godnym pochwały jest to, że podejmują działania mające na celu rozwiązać problem dyspozycyjności. Rodzice decydując się na skorzystanie z usług niani, powinni także uważnie słuchać jej rad. Nie powinni przeszkadzać opiekunce w pracy. Powinni korzystać z wiedzy niani i nie negować jej zdania. Wprawdzie mają pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka, ale dzięki dodatkowej osobie, która ma dobry kontakt z dzieckiem, mogą usprawnić dotychczasowe metody.

Krzyk, zakazy i kary cielesne

Najgorszymi z metod wychowawczych jest zmuszanie dziecka do danego postępowania krzykiem, zakazami i karami cielesnymi. Nigdy nie przynoszą oczekiwanego efektu. Maluch cierpi. Ponadto z punktu widzenia prawa są one zabronione i za ich stosowanie grozi odpowiedzialność karna.

– Wychowanie to proces. Niestety coraz częściej rodzice popełniają błędy, które mają ogromny wpływ na rozwój i zachowanie ich dzieci. Rodzice nie potrafią słuchać dzieci, często są nie konsekwentni, ulegają dzieciom, wyręczają je, często myśląc „zrobię to szybciej, lepiej”. Rodzice często hamują naturalną radość życia i ciekawość świata. Każde dziecko powinno mieć pewność, że cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze może liczyć na pomoc swoich rodziców. Musi wiedzieć, że mimo wszystko, rodzice zawsze będą stali po jego stronie. To niezwykle ważne, jeśli chcemy wychować odważnego, pewnego siebie człowieka – mówi Kamila Jaskólska z przedszkola w Będzinie.

Zastosowane metody wychowawcze wpływają na dalsze życie dziecka

Skutki błędów wychowawczych popełnionych przez rodziców mogą okazać się bardzo poważne. Dziecko może się rozwijać nieproporcjonalnie do swojego wieku. Zaistnienie takiej sytuacji może spowodować, że maluch nie będzie sobie radził w codziennym życiu. Będzie chciał brać od innych, nie dając niczego od siebie. Nie będzie potrafił wykonywać codziennych czynności. Natomiast, kiedy maluch wejdzie w wiek szkolny napotka na szereg problemów. Nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz nauka sprawią mu trudności. Pociecha może próbować ukryć przed rodzicami swoje problemy, z nadzieją, że przeminą. Istnieje ryzyko, że kiedy zacznie ich przybywać, stanie się wulgarne, a nawet zareaguje agresją. Dziecko przestanie wchodzić w interakcje ze światem społecznym. Kiedy dorośnie nie będzie chciało podejmować decyzję, by nie musieć brać odpowiedzialności za popełnione czyny.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz